Αναζήτηση

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

OnNews: Ο ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΑ Σ...

OnNews: Ο ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΑ Σ...: "Προσωπικό blog έχει ο Γάλλος Γενικός Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη κ. Christian Thimonier.. Ο Πρόξενος, ο οποίος είναι φιλέλληνας και μιλά απταί..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: